Kamerbrief bij onderzoekersrapport over vast zomerprogramma voor azc-kinderen

Minister Slob stuurt het rapport 'Vast zomerprogramma voor azc-kinderen' naar de Tweede Kamer. Hij informeert de Kamer daarbij over de motie van de Kamerleden Paternotte (D66) en Van den Berge (GL). De motieĀ  verzocht om te onderzoeken of de basisscholen van asielzoekerscentra (azc's) een vast zomerprogramma aan asielkinderen kunnen aanbieden tijdens de zomervakantie.