Kamerbrief bij voortgangsrapportage Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek en Wetenschapsbrief

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het hoger onderwijs, het praktijkgerichte onderzoek en de wetenschap. Zij bespreekt daarbij de prioriteiten uit de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek en de Wetenschapsbrief. Ook gaat zij in op enkele moties en toezeggingen. Tot slot geeft zij aan welke knelpunten op de agenda moeten staan van een volgend kabinet.

Kamerbrief bij voortgangsrapportage Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek en Wetenschapsbrief (PDF | 7 pagina's | 362 kB)