Beantwoording Kamervragen over bericht over zorg om banden RUG en China


Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zorg om banden RUG en China: hoogleraar mag imago China niet beschadigen'.