Kamerbrief met reactie op evaluatierapport van de Wet SLOA 2014 - 2020

Minister Slob stuurt het evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij zijn reactie op het rapport.