Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Onderzoek naar Stalbranden’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar stalbranden in de veehouderij. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. Hierbij informeert minister Schouten de Tweede Kamer over haar eerste reactie op het rapport en over de vervolgstappen die zij gaat ondernemen.

Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Onderzoek naar Stalbranden’ (PDF | 2 pagina's | 73 kB)