Bijlage 1. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar

Staatssecretaris Vijlbrief geeft voor de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2020 een aanwijzing massaal bezwaar, gebaseerd op artikel 25c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

Bijlage 1. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar (PDF | 2 pagina's | 177 kB)