Kamerbrief diversiteit pensioenfondsbesturen en aanvulling samenvallende diensttijd

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de samenstelling van pensioenfondsbesturen in 2019 en de ontwikkelingen in deze samenstelling. Daarnaast gaat hij in op signalen over de uitvoering van de aanvulling samenvallende diensttijd door het pensioenfonds ABP.