Beantwoording Kamervragen over het terugtrekken van Nederlandse banken uit de BES-eilanden

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op Kamervragen over het terugtrekken van Nederlandse banken uit de BES-eilanden.

Beantwoording Kamervragen over het terugtrekken van Nederlandse banken uit de BES-eilanden (PDF | 4 pagina's | 157 kB)