Aaanbiedingsbrief antwoorden SO wijziging BRO

Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit houdt verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers voor de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen.