Beantwoordingvragen SO over wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit houdt verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers voor de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen.