Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

Minister Van 't Wout biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. De wijziging is nodig vanwege de implementatie in Nederlandse wetgeving van de Europese Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU.

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (PDF | 1 pagina | 77 kB)