Kamerbrief met memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet windenergie op zee

Minister Van 't Wout biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).

Kamerbrief met memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet windenergie op zee (PDF | 10 pagina's | 528 kB)