Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. De wijziging is nodig vanwege de implementatie in Nederlandse wetgeving van de Europese Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU.

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (PDF | 3 pagina's | 193 kB)