Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (PDF | 1 pagina | 65 kB)