Kamerbrief oplossing gegevensuitwisseling bij verstrekking PrEP

Minister Van Ark meldt hoe het probleem bij de gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en apotheek bij de verstrekking van Pre Expositie Profylaxe (PrEP) is opgelost.