Kamerbrief over stand van zaken Europese diergezondheidsverordening

Minister Schouten zendt de Tweede Kamer de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor diergezondheid toe en informeert de Kamer over de ministeriële regeling. Daarenboven neemt de minister de gelegenheid te baat om de Tweede Kamer in te lichten over de laatste ontwikkelingen op Europees niveau.