Uitstelbrief over naleven privacyregels AVG bij (uitvoerings)instanties

Staatssecretaris Knops meldt dat antwoorden op vragen over de naleving door (uitvoerings)instanties van regels over privacy die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet op tijd kunnen worden beantwoord. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Verhoeven (D66).