Aanbiedingsbrief EK memorie van antwoord wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten

Minister Slob stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).