Memorie van antwoord wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten

Minister Slob reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten. Het wetsvoorstel houdt verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).