Kamerbrief TK voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO

Minister Slob stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging  van het Besluit bekostiging  WPO naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt  verband met het mogelijk maken van een uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten  wegens COVID-19. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Eerste Kamer.