Kamerbrief over voorkeur voor toekomstig windpark ten noorden van Waddenzee

Minister Van 't Wout stuurt een brief vanwege vragen van Tweede-Kamerleden tijdens een wetgevingsoverleg op 1 februari 2021 over het zogenoemde voorkeursalternatief voor een (stroom)kabelverbinding vanaf een toekomstig windpark ten noorden van de Waddenzee naar het landelijk hoogspanningsnet (tracé Eemshaven-west).