Uitstel reactie op rappel motie-Janssen over Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Minister De Jonge meldt dat de reactie op het rappel over de motie-Janssen later komt. Deze motie gaat over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.