Beantwoording Kamervragen over het niet verlagen van het afromingspercentage in het fosfaatrechtenstelsel

Minister Schouten beantwoordt vragen over het niet verlagen van het afromingspercentage in het fosfaatrechtenstelsel.