Kamerbrief TK de Staat van het Onderwijs 2021

Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de Staat van het Onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer. Zij gaan daarbij in op de bevindingen. Daarnaast sturen zij het rapport 'Differentiëren in het mbo'. Ook geven zij een reactie op de peilingsonderzoeken schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid.

Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.