TK Aanbieding rapport adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

Minister Dekker stuurt het rapport 'Op verhaal komen. Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit' van de Commissie Donner naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de hoofdlijnen en de aanbevelingen. Ook geeft hij aan welke vervolgstappen hij wil nemen.

TK Aanbieding rapport adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten (PDF | 5 pagina's | 292 kB)