Beantwoording Kamervragen over onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies'.