Project Ieders Examen

Het rapport is een samenvatting van de eindevaluatie van het Project Ieders Examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Project Ieders Examen (PDF | 7 pagina's | 579 kB)