Kamerbrief over snelle behandeling wetsvoorstellen testbewijzen en quarantaineplicht

Minister De Jonge vraagt per brief de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen over de invoering van testbewijzen en een quarantaineplicht bij de bestrijding van de coronaviruspandemie op 11 mei 2021 te behandelen en erover te stemmen. Dit omdat het kabinet het belangrijk vindt dat beide wetten zo snel mogelijk ingaan.

Kamerbrief over snelle behandeling wetsvoorstellen testbewijzen en quarantaineplicht (PDF | 2 pagina's | 107 kB)

Testbewijzen en quarantaineplicht

Het gaat om de wetsvoorstellen:

  • Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19;
  • Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van COVID-19.