Beantwoording nadere Kamervragen over wijziging Bijlage I Besluit huurprijzen woonruimte

Minister Ollongren beantwoordt aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering).

Beantwoording nadere Kamervragen over wijziging Bijlage I Besluit huurprijzen woonruimte (PDF | 31 pagina's | 1,5 MB)