Bijlage met overzicht van aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Deze bijlage geeft een overzicht van de aanpassingen in de Gids proportionaliteit zoals aangewezen door het Ontwerpbesluit wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met rechtsverwerkingsclausules.