Kamerbrief correctie antwoord op Kamervraag

Minister-president Rutte corrigeert het antwoord van 26 april 2021 op een vraag van het Kamerlid Wilders over de notulen van de ministerraad en de kinderopvangtoeslagaffaire.