Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit wijziging van de formule in bijlage C voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit naar de Tweede Kamer. De wijziging gaat over wijziging van de formule in bijlage C voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.