Kamerbrief over verlenging garantieregelingen Garantie Klein Krediet Corona en Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over verlenging van garantieregelingen Garantie Klein Krediet Corona (KKC) en Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en biedt de conceptregeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), in verband met de verlenging van titel 3.13.b GO-C en in titel 3.25 KKC aan.