Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel doorstroom basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Minister Slob (OCW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten. De wijziging gaat over aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.