Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen, moties en toezeggingen op het terrein van verkeersveiligheid.

Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021 (PDF | 5 pagina's | 316 kB)

De onderwerpen zijn:

  • omgewisselde rijbewijzen van kennismigranten onder de 30%-regeling;
  • APK-, registratie-en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen;
  • stand van zaken vereenvoudigd T-rijbewijs voor lichte voertuigen;
  • stand van zaken en handhaving Mobiliteitspakket;
  • tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen –Oudbroeken (VIA15).