Beantwoording van Kamervragen over sloop Groningse Schildersbuurt

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de sloop in de Groningse Schildersbuurt. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).