Kamerbrief 7e brief monitoring arbeidsmarkt en beroep steun- en herstelpakket

Minister Koolmees stuurt de 7e brief monitoring arbeidsmarkt en beroep steun- en herstelpakket naar de Tweede Kamer. In de brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het beroep op de SZW-maatregelen uit het steun- en herstelpakket, zoals de NOW, de Tozo, de TONK en het aanvullend sociaal pakket.
  • een actualisatie van de aanpak rondom misbruik en oneigenlijk gebruik
  • een beeld van de situatie op de arbeidsmarkt.