Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg Raad voor Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport OJCS 12 mei 2021

Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de minister voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verslag schriftelijk overleg Raad voor Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport OJCS van 12 mei 2021 aan.

Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg Raad voor Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport OJCS 12 mei 2021 (PDF | 1 pagina | 210 kB)