Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voorzieningen studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en de Wet studiefinanciering 2000 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19.

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voorzieningen studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19 (PDF | 1 pagina | 180 kB)