Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voorzieningen studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en de Wet studiefinanciering 2000. Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19.

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voorzieningen studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19 (PDF | 15 pagina's | 370 kB)