Kamerbrief met reactie op motie over voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals

Minster Koolmees stuurt zijn reactie op motie Ploumen, Marijnissen en Kröger (voorwaarden Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bonussen- en dividendverbod multinationals). In deze motie wordt gevraagd voorwaarden te stellen aan multinationals met betrekking tot bonussen en dividenden als ze subsidie uit het steunpakket ontvangen.