Uitstelbrief Kamervragen over de rol van de LEBZ in het publieke debat over hervonden herinneringen.

Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording uit van de schriftelijke vragen over de rol van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in het publieke debat over hervonden herinneringen. Hij ontving deze vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP).