Aanbiedingsbrief beantwoording vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 7-8 juni 2021


Staatssecretaris Broekers-Knol stuurt een afschrift van de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) naar de Tweede Kamer. De vragen gingen over het onderdeel migratie van de formele JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2021 in Luxemburg.