Beantwoording Kamervragen over artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Minister Van Ark beantwoordt vragen over het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'.