Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van rondetafelgesprekken met gemeenten om een concreet beeld te krijgen waar de uitvoering van de Participatiewet onevenredig hard uitpakt. Ook beschrijft hij zijn aanpak om de vanuit de rondetafels voortgekomen oplossingsrichtingen uit te werken tot concrete (beleids)initiatieven.

Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak (PDF | 8 pagina's | 357 kB)