Kamerbrief met toestemming voor deelname aan een kennismakingsactiviteit van de commissie Justitie en Veiligheid

Minister Grapperhaus geeft toestemming aan de directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor deelname aan de besloten kennismaking van de commissie Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer met een aantal
adviescolleges en kennisinstellingen.