NvW Wet bestuurlijke harmonisatieberoepsonderwijs

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

NvW Wet bestuurlijke harmonisatieberoepsonderwijs (PDF | 4 pagina's | 188 kB)