Beantwoording Kamervragen over 6e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de 6e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over de voucherkredietfaciliteit en de uitvoeringskosten van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.