Beantwoording Kamervragen over 4e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 over tegemoetkoming vaste lasten

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de 4e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de tegemoetkoming vaste lasten (TVL).