Beantwoording Kamervragen over de vijfde incidentele suppletoire EZK-begroting 2021

Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over de vijfde incidentele suppletoire EZK-begroting 2021inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19.